کاش عشقـم پیشم بود الان ﺳﺮﻣﻮ میزاشتم ﺭﻭ ﺷﻮنش
.
.
.
.

ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺩﻣﺎﻏﻤﻮ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺳﺶ ﭘﺎﮎ میکردم . . .

من میگم پست عاشقانه بلد نیستم بزارم  . . .

شما هی میگید بزار . . .

بیا اینم عاشقانه . . .